Benavides, Gustavo. “Afterreligion after Religion.” Journal of the American Academy of Religion 69, no. 2 (June 1, 2001): 449–58 | notater

Carl Jung med Erich Neumann (venstre) og Mircea Eliade (høyre) ved det legendariske runde bord på Eranos (1950). Foto: Pintrest/ukjent

Gustavo Benavides er Associate Professor Theology & Religious Studies på Villanova University i Pennsylvania. Dette er et notat fra en lesning av Benavides anmeldelse av Steven M. Wasserstroms bok Religion after Religion. Wasserstroms bok er en mosaikk, full av historiske referanser, og selv om referansene spiller en rolle i Wasserstroms perspektiv og argumentasjon, er de for meg primært interessante data om det kulturhistoriske miljøet i Europa på midten av 1900-tallet. Her anes personhistorisk drama, svart-hvit-bilder av menn med pipe og

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Bøker jeg leser nå