Politiske, sosiale og religiøse forhold i Romerriket under tidlig kristendom

Byste av Tiberius i Ny Carlsberg Glyptotek (Wikipedia Commons)

Notater fra «The Roman empire» av Hans-Josef Klauck, kapittel 3 i Margaret M. Mitchell og Frances M. Young, red., The Cambridge History of Christianity: Volume 1: Origins to Constantine, bd. 1, Cambridge History of Christianity (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 68–83. Klauck nevner to faktorer som var avgjørende i det første århundret. Den ene var Rommerrikets ekspansjoner i det østlige Middelhavet og overgangen fra republikk til monarik eller keiserdømme. Julius Cæsar (= gresk: Kaisar) ble tatt livet av i år

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Bøker jeg leser nå