Steven T. Katz, «Language, Epistemology, and Mysticism» i Mysticism and philosophical analysis (red. Steven T. Katz (New York: Oxford University Press, 1978) | notater

Det går et skille i studiet av mystikk og diskusjon om begrepet og fenomenet «mystikk» med denne boken og da særlig Kats artikkel Language, Epistemology and Mysticism» har vært epokegjørende. I den tar han et oppgjør med all tidligere forskning, men spesielt den fenomenologiske tilgang til mystikken og da særlig philosophia perennis – forestillingen om at bak alle religioner er veier til det høyeste gudommelige. Katz begynner med å gjøre det klart at det ikke er mulig å verifisere påstanden

Les mer

Bibliografi: Mircea Eliade-kritikken

En liste over tekster som kan relateres til kritikken av Mircea Eliade, enten direkte, og for og i mot, eller mer generell kritikk av religionsfenomenologien, slik den kom til uttrykk midt i det tyvende århundret og som faghistorisk kom i unåde under postmodernismen mot slutten av århundret, samt i lys av kritisk teori ala Edvard Saids arbeider og videre innenfor postkolonial teori.

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå