Den gode hyrde

Den gode hyrde er et av de eldste kristne symboler. Det var flere grunner til at kristne lånte symboler som allerede var i bruk i den gresk-romerske verden. Én ting var at kirken ofte var forbudt i noen deler av Romerriket og kristne var utsatt for forfølgelse. Da var det en fordel at symbolikken ikke skilte seg ut. Den gode hyrde var i de første århundrene også et populært motiv blant hedningene og forestilte et pastoralt drømmebilde for byboerne og

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå