Hildegard Vogler og Hartmut Freytags, «Art, Belief, and Calculation: On the Churches and Christian Endowments of Medieval Lübeck» i A Companion to Medieval Lubeck red. Carsten Jahnke (Leiden: Brill, 2019), 273–305 | notater

Hovedskipet i Lübecks Marienkirche med det 38,5 m høye hvelvet. Foto: Arnoldius, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Selv om Lübeck ble bombet under annen verdenskrig, kan vi i dag stadig se hvordan Henrik Løve utformet byen da den ble grunnlagt på tolvhundretallet. Sakrale bygninger fikk allerede fra begynnelsen gitt sentrale plasseringer, som kan sees i skisser fra ca. 1160/70: Katedralen og sognekirken St. Nicholas i sør, St. peter og markedskirken St. Mary i midten og det benidiktinske klosteret St. John i den østlige delen av halvøyen. St. Gilles var en avlegger av katedralen og ligger i den

Les mer

Dossier for Lübeck

Nedenfor samles relevant informasjon om Lübeck i form av litteraturliste, online ressurser, som blogger og byportaler samt liste over viktige kirker og museer. Her vil også lenkes til interne innleggsnotater om de forskjellige kirkene. Kirker Marienkirche Hjemmesiden Notater Art, Belief, and Calculation: On the Churches and Christian Endowments of Medieval Lübeck av Hildegard Vogeler og Hartmut Freytag | notat Litteratur

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Bøker jeg leser nå