Ziad Elmarsafy bok Esoteric Islam in Modern French Thought

I Edvard Said seminal oppgjør med vestlig orientert orientalisme (som i dag må skrives med anførselstegn pga. han), fikk Louis Massignon en relativt mild medfart, ja han fikk til og med noen positive ord med på veien (side ccc). Denne epiosden er en interessant samtale som viser hvordan det personlige og situasjonsbestemte får innflytelse på det faglige og metodiske hos de tre forskerne som boken behandler. Nettopp det dypt personlige forholdet forskerne har til islam er interessant. Samtalen og bokens innhold viser også til perspektiver i islamstudiene fra en tid hvor de geopolitiske forholdene var annerledes enn i dag, det gjelder særlig for representanten for den eldste generasjonen bland de tre herrer, Louis Massignon.

Blandingen av sufisme og fransk metafysikk fra første halvdel av det tyvende århundret sett i lys av Lousi Massignons meget personlige og til tider intenst intime forhold til muslimer, historiske muslimske størrelser som xxx og yyy er forfriskende og viser først og fremst at det er en reell dynamikk til stede.

Sitat fra forfatteren:

This chapter will focus on Massignon’s view of the other,
which he interprets and uses in terms of a human intersubjective and
intercultural reality involving language, desire and hospitality. We will
proceed in four stages, covering Massignon’s key events in Massignon’s
early life, followed by explorations of the role of desire, language,
hospitality and human rights in his work.

Shobhana Xavier er assisterende professor i religionsvitenskap ved Queen’s University i California. Ziad Elmarsafy er professor i sammenlignende litteratur ved King’s College i London.

Bildet øverst: Louis Massignon i Kairo i 1909

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå

%d bloggere liker dette: