Blog Posts

Steven T. Katz, «Language, Epistemology, and Mysticism» i Mysticism and philosophical analysis (red. Steven T. Katz (New York: Oxford University Press, 1978) | notater

Det går et skille i studiet av mystikk og diskusjon om begrepet og fenomenet «mystikk» med denne boken og da særlig Kats artikkel Language, Epistemology and Mysticism» har vært epokegjørende. I den tar han et oppgjør med all tidligere forskning, men spesielt den fenomenologiske tilgang til mystikken og da særlig philosophia perennis – forestillingen om at bak alle religioner er veier til det høyeste gudommelige. Katz begynner med å gjøre det klart at det ikke er mulig å verifisere påstanden

Les mer

Berner, Ulrich. «Max Müller, Charles Darwin and the Science of Religion». HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77, nr. 2 (5. august 2021) | notater

Max Müller

Ulrich Berner ser i denne artikkelen på teoretiske forskjeller mellom Max Müller og Jane E. Harrison i lys av Darwin og darwinismen og diskuterer på den bakgrunn deres forhold til teologi og religion som vitenskap. Harrison fortalte under et fordrag med tittelen «The Influence of Darwinism on the Study of Religions» tilhørerne at hun først hadde tenkt å kalle foredraget for «The Creation by Darwinism of the Scientific Study of Religions». Berner gjør et poeng ut av at Max Müller

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå