Hva er mystikk?

Den hellige Teresas ekstase

Ordet «mystikk» er like vanskelig å kretse inn som ordet «religion». Én ting er at ordet i dag også brukes på andre områder enn det religiøse, som i litteraturhistorien. Man kan lett få inntrykk av at mange forfattere har et forhold til mystikken eller det mystiske. Dette var spesielt tilfellet i perioden fra 1890 og frem til andre verdenskrig. Ordet brukes også til beskrive personlige opplevelser av ting som ikke kan forklares. Ordet er også brukt som synonym til «hemmelighet».

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå