Ziad Elmarsafy bok Esoteric Islam in Modern French Thought

I Edvard Said seminal oppgjør med vestlig orientert orientalisme (som i dag må skrives med anførselstegn pga. han), fikk Louis Massignon en relativt mild medfart, ja han fikk til og med noen positive ord med på veien (side ccc). Denne epiosden er en interessant samtale som viser hvordan det personlige og situasjonsbestemte får innflytelse på det faglige og metodiske hos de tre forskerne som boken behandler. Nettopp det dypt personlige forholdet forskerne har til islam er interessant. Samtalen og bokens

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå