Berner, Ulrich. «Max Müller, Charles Darwin and the Science of Religion». HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77, nr. 2 (5. august 2021) | notater

Max Müller

Ulrich Berner ser i denne artikkelen på teoretiske forskjeller mellom Max Müller og Jane E. Harrison i lys av Darwin og darwinismen og diskuterer på den bakgrunn deres forhold til teologi og religion som vitenskap. Harrison fortalte under et fordrag med tittelen «The Influence of Darwinism on the Study of Religions» tilhørerne at hun først hadde tenkt å kalle foredraget for «The Creation by Darwinism of the Scientific Study of Religions». Berner gjør et poeng ut av at Max Müller

Les mer

Benavides, Gustavo. “Afterreligion after Religion.” Journal of the American Academy of Religion 69, no. 2 (June 1, 2001): 449–58 | notater

Carl Jung med Erich Neumann (venstre) og Mircea Eliade (høyre) ved det legendariske runde bord på Eranos (1950). Foto: Pintrest/ukjent

Gustavo Benavides er Associate Professor Theology & Religious Studies på Villanova University i Pennsylvania. Dette er et notat fra en lesning av Benavides anmeldelse av Steven M. Wasserstroms bok Religion after Religion. Wasserstroms bok er en mosaikk, full av historiske referanser, og selv om referansene spiller en rolle i Wasserstroms perspektiv og argumentasjon, er de for meg primært interessante data om det kulturhistoriske miljøet i Europa på midten av 1900-tallet. Her anes personhistorisk drama, svart-hvit-bilder av menn med pipe og

Les mer

Sliding Sidebar

Velkommen til min lille avkrok på internett. Her legger jeg ut et sammensurium av notater om religion. Hilsen Knut

Nye bøker i biblioteket

Robertson, Duncan. Lectio Divina: The Medieval Experience of Reading. Cistercian Studies Series, no. 238. Trappist, Ky. : Collegeville, Minn: Cistercian Publications ; Liturgical Press, 2011.
Calhoun, Craig J., Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism. Oxford, N.Y: Oxford University Press, 2011.
Eckhart, and Maurice O’C Walshe. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. New York: Crossroad Pub. Co, 2009.
Gill, Glen Robert. Northrop Frye and the Phenomenology of Myth. Frye Studies. Toronto ; Buffalo, N.Y: University of Toronto Press, 2006.

Bøker jeg leser nå