Spiritualitet i tidlig kristendom

Notater til John D. Zizioulas, The Early Christian Community i Bernard McGinn, John Meyendorf og Jean Leclercq, red., Christian Spirituality, Vol. 1: Origins to the Twelfth Century, Illustrated edition (New York: Herder & Herder, 1987) 23–43

John D. Zisioulas er ortodoks teolog, og ifølge Wikipedia en av de mest innflytelsesrike ortodokse teologer i dag.1 Artikkelen er både kompakt når det gjelder innhold og velskrevet, og det er derfor litt vanskelig å skrive et sammendrag.

Eskatologi i primitiv kristendom

Kristen spiritualitet oppstod i en tid hvor eskatologien var viktig i jødedommen og dette ble bestemmende for den. Til forskjell fra hedensk spiritualitet, og da spesielt mysteriene, var kristen spiritualitet historisk forankret. Dette fordi den på så mange måter hadde sitt utgangspunkt i kristendommens forhold til den hebraiske Bibel. Mens hedens spiritualitet handlet om å forlate tiden og gjennom myter og observarsjon av naturen – årstider, stjernenes sykliske vandring på himmellegemet osv. – så var kristen spiritualitet fokusert på hendelser i historien og om forventninger om hva som ville skje i fremtiden. Skapelsen var ikke noe evig, men noe som hadde begynt en gang og forholdet til Gud ble ikke opprettholdt gjennom naturen, men gjennom å adlyde Gud, noe som ga kristen spiritualitet en etisk karakter.

The Christian church was born out of the history and the expectations of late Judaism as the fulfillment of the destiny of the people of God announced by the Prophets, and Christian spirituality, therefore, emerged under the influence of the beliefs of contemporary Judaism. The eschatological outlook that marked the Hebrew mind, characterized by the expectation of the coming of the kingdom of God in the form of the “new aeon,” the era of the Messiah, was inherited by Christianity and became the dominant factor in the shaping of its spirituality.

Side 23

Mens grekerne henvendte seg til fortiden for å finne rasjonelle forklaringer om virkeligheten og menneskelig eksistens, rettet den bibelske orientering seg mot fremtiden, til Guds endegyldige [?] handling, en handling som forklarer og gir signifikans til alle tidligere og nåværende handlinger eller ting som har skjedd og som skjer. Dette eschaton ble utgangspunktet for kristen spiritualitet.

The expectation of the eschatological, messianic era was fulfilled in the person of Jesus Christ, who was for this reason regarded as identical with the expected figures of later Judaism, particularly with the Messiah (christos) and the Son of Man of the apocalyptic literature, mentioned for the first time in the book of Daniel (second century b.c.e.). Whether we accept the view that Jesus himself believed that he was the Son of Man or take the liberal position that it was the church that identified him with this apocalyptic figure, who was expected to bring the final judgment of God to the world and inaugurate the kingdom, the fact remains that this identification did take place already in the New Testament and constitutes a basic presupposition of faith and spirituality in all the New Testament writings.

Side 24

Jesus av Nazaret var og er personen som all kristen spirtualitet kretset og kretser om. Han var christos, menneskesønnen, den eskatologiske skikkelse som brakte Guds rike inn i historien. På den måten ble menneskenes gudsforhold avhengig av personen Jesus, som også var den eskatologiske messias.

Jesu lidelse, død og oppstandelse er de viktigste hendelsene i kristendommen, selv om alle hendelser i Jesus af Nazareths liv er viktige. [noten fortsetter fra side 24]

  1. Wikipedia-brukere, «John Zizioulas», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/John_Zizioulas (besøkt 29. september 2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.