Barokk kunst og arkitektur i Sentral-Europa – aner fra renessansen
Barokk kunst og arkitektur i Sentral-Europa – aner fra renessansen

Eberhard Hempel, Baroque Art and Architecture in Central Europe. Part One. Introduction (I) (6–)


Renessansens kunst

Mens gotisk kunst er relatert til kunsten i det syttende og attende århundre, bare i den grad den var med til å gi sentraleuropeiske kunst et bestemt, generelt uttrykk, som i sluttten av middelalderen hovedsakelig var bestemt av utviklingen i Tyskland, så var det en kontinuerlig utvikling fra renessanse til barokk og rokokko.

Tidlig i det sekstende århundret var ideen om en ny begynnelse utbredt. Perioden så tilbake til de klassiske og tidlig kristne epoker og kombinerte det med studiet av naturen. Mennesket selv ble nå alle tings målestokk, også arkitekturens. Tiden opplevde, spesielt i Sentral-Europa, en ny optimisme.

The tragic note, also an aspect of the time, which was struck in Italy by Michelangelo and in England by Shakespaeare, is found in Central Europe only in the art of Schlüter, in spite of the succession of tragedies which befell these conuntries.

Ifølge Gottfried Leibniz var to krefter bestemmende for mennesket: naturen og nåden. Mennesket var unektelig knyttet til naturen, og protestanter og katolikker var enige om at bare Guds nåde kunne frelse mennesket. Siden Dürer hadde naturen vært viktig i tysk kunst og det ble den ved med å være, men nå ble også gudommelig nåde et motiv, som kan sees i f.eks. Georg Petels Frelseren i St. Moriz-kirken i Augsburg.

Georg Petels Frelseren i St. Moriz-kirken

Ifølge Leibniz eksisterer det et harmonisk forhold mellom natur og nåde i mennesket, og hans tanker om en harmoni som var opprette på forhånd, kommer fra renessansen og ligger til grunn for gesamtkunstwerket i barokken.

Men ideene om å gjenopplive den klassiske antikken som kom fra Italia, slo ikke direkte igjennom i de tyske områdene, hvor sengotikken stadig var vital og renessansen fungerte bare som et stimuli for malere som Dürer og Grünewald, «without tearing up their roots in the native soil» (s. 7). Ungarn var mer mottakelig for renessansens impulser fra Italia og landene hadde nære forbindelser til hverandre. Kapellet til erkebiskop Thomas av Bakócz i Eztergom-katedralen, som ble bygget i 1507 i form av et gresk kors, er den første bygningen som viser en komplett tilegnelse av den florentine renessanse. [side 7, innlegget er ikke avsluttet]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.