Den gode hyrde

Den gode hyrde er et av de eldste kristne symboler. Det var flere grunner til at kristne lånte symboler som allerede var i bruk i den gresk-romerske verden. Én ting var at kirken ofte var forbudt i noen deler av Romerriket og kristne var utsatt for forfølgelse. Da var det en fordel at symbolikken ikke skilte seg ut. Den gode hyrde var i de første århundrene også et populært motiv blant hedningene og forestilte et pastoralt drømmebilde for byboerne og et symbol på det gode liv, hvor hyrden som faderskikkelse tar hånd om sine får. Det var lett for kristne å koble motivet til forestillingen om Kristus som ofrer seg selv Johannesevangeliet kapittel 10 og historien om den bortkomne sauen (Lukasevangeliet kapittel 15, vers 3–7).

Kristus som den gode hyrde i Calixtuskatakombene i Roma.

[innlegget er ikke avsluttet]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.