Ziad Elmarsafy bok Esoteric Islam in Modern French Thought

I Edvard Said seminale oppgjør med orientalisme (som i dag må skrives med anførselstegn), fikk Louis Massignon en relativt mild medfart, ja han fikk til og med noen positive ord med på veien (side ccc). Denne epiosden er en interessant samtale som viser hvordan det personlige og situasjonsbestemte får innflytelse på det faglige og metodiske hos de tre forskerne som boken behandler. Nettopp det dypt personlige forholdet forskerne har til islam er interessant. Samtalen og bokens innhold viser også til perspektiver i islamstudiene fra en tid hvor de geopolitiske forholdene var annerledes enn i dag, det gjelder særlig for representanten for den eldste generasjonen bland de tre herrer, Louis Massignon.

Blandingen av sufisme og fransk metafysikk fra første halvdel av det tyvende århundret sett i lys av Lousi Massignons meget personlige og til tider intenst intime forhold til muslimer, historiske muslimske størrelser som xxx og yyy er forfriskende og viser først og fremst at det er en reell dynamikk til stede.

Sitat fra forfatteren:

This chapter will focus on Massignon’s view of the other,
which he interprets and uses in terms of a human intersubjective and
intercultural reality involving language, desire and hospitality. We will
proceed in four stages, covering Massignon’s key events in Massignon’s
early life, followed by explorations of the role of desire, language,
hospitality and human rights in his work.

Shobhana Xavier er assisterende professor i religionsvitenskap ved Queen’s University i California. Ziad Elmarsafy er professor i sammenlignende litteratur ved King’s College i London.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.